Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.


Doel en Gebruik
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik en dient uitsluitend ter informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.


Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze omgang met gegevens van derden en de veilige opslag ervan voldoen volledig aan de Europese wetgeving.


Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij GRS Retail B.V. of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door GRS Retail B.V..


Herzieningen
Houd er rekening mee dat deze disclaimer van tijd tot tijd kan worden herzien. Gebruikers worden geadviseerd om de disclaimer periodiek te controleren op wijzigingen.


Contact
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@grsretail.nl.